Ứng dụng trên iOS / iPhone

Ứng dụng trên Android

Phát triển phần mềm, ứng dụng di động trên nền tảng iOS và Android

Limtex tự hào có khả năng xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng di động trên nền tảng iOSAndroid với chi phí tốt nhất thông qua:

  • Công nghệ lập trình Hybrid (React Native/ Cordova)
  • Lập trình chuyên sâu trên nền tảng cụ thể (Native app)

Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Limtex để được tư vấn miễn phí!