Phát triển phần mềm, ứng dụng thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh

Xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Window và Mac Os để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc mọi lĩnh vực của doanh nghiệp

Lập trình phần mềm trên hệ điều hành Window và Mac OSX

Ứng dụng trên Window

Sử dụng các công nghệ chủ yếu của Microsoft để phát triển các Phần mềm cho PC, laptop sử dụng hệ điều hành window
 • Window Form
 • Web Service, WCF
 • SQL Server, My SQL, Mongo
 • .NET Framework
 • Visual Studio
 • ....

Ứng dụng trên Mac OSX

Sử dụng các công nghệ chủ yếu của Apple để phát triển các Phần mềm cho PC, laptop sử dụng hệ điều hành Mac OSX
 • Cocoa application
 • XCode
 • Bash script
 • Web Service
 • SQL Server, My SQL, MongoDB
 • ....