Theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, thuê bao 11 số của các nhà mạng di động trong nước sẽ bắt đầu chuyển về 10 số từ ngày 15/9/2018. Quá trình này sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2019.

Việc chuyển đổi đầu số sẽ được thực hiện chi tiết như sau:

Trong quá trình chuyển đổi này, các nhà mạng sẽ duy trì kiểu quay số song song bằng cả cách cũ và cách mới từ ngày 15/9 đến hết ngày 14/11/2018. Khi thực hiện cuộc gọi, khách hàng sẽ nghe thấy thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong khi đó các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096… sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi sự thay đổi này.

Đối với người dùng việc chuyển đổi số điện thoại hàng loạt trong danh bạ điện thoại có thể dễ dàng thực hiện tương tự với các phần mềm, ứng dụng di động sau:

Chúc các bạn thực hiện thành công,

Limtex