Bạn tiến hành làm theo các bước sau:

  1. Tải ứng dụng quản lý website WordPress tại:
  2. Lấy thông tin tài khoản đăng nhập đã được limtex gửi lúc bàn giao website
  3. Mở ứng dụng vừa tải và tiến hành đăng nhập

Giờ đây, bạn có thể làm việc mọi lúc mọi nơi với website của mình. Sẽ không còn chuyện vuột mất ý tưởng cho bài viết hay không kịp phản hồi cho khách hàng của mình.

Chúc các bạn thành công!